Πλεονεκτήματα Αεριζόμενης Στέγης

Λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών του, το σύστημα αεριζόμενης στέγης εγγυάται εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας. Στην περίπτωση των υψηλών θερμοκρασιών, επιτρέπει να μειωθεί η θερμοκρασία του παταριού, το οποίο γίνεται πολύ πιο άνετα. Στην περίπτωση του χιονιού, ο σχηματισμός επικίνδυνων όγκων πάγου στη μαρκίζα μπορεί να εξαλειφθεί.

Σε συνθήκες καλοκαιριού

Μη αεριζόμενη στέγη

Όταν θερμαίνεται από τον ήλιο, η στέγη μεταδίδει θερμότητα στο μονωτικό υλικό, που είναι ένας επιβραδυντής θερμότητας. Η θερμότητα τότε μεταφέρεται στα δομικά στοιχεία της οροφής, και τελικά μέσα στο κτίριο.

Αεριζόμενη στέγη

Ο καθαρός αέρας που έρχεται από τη μαρκίζα θερμαίνεται μέσα στο χώρο του εξαερισμού από τον ήλιο. Ως εκ τούτου καθίσταται ελαφρύτερο και ξεφεύγει από την κορυφογραμμή της στέγης, με αποτέλεσμα την ψύξη των υλικών της στέγης.

Σε συνθήκες χειμώνα

Μη αεριζόμενη στέγη

Ως συνέπεια της χαμηλής θερμοκρασίας, η υγρασία μπορεί να συμπυκνωθεί στη δομή της οροφής, με βλαβερές συνέπειες, όπως είναι η μούχλα, η υγρασία και οι σταγόνες.

Αεριζόμενη στέγη

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί, έτσι ώστε το μονωτικό υλικό παραμένει στεγνό και προλαμβάνεται η συμπύκνωση της υγρασίας. Αυτό με τη σειρά του επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του συστήματος στέγης.

Σε συνθήκες χιονιού

Μη αεριζόμενη στέγη

Σε ορεινές περιοχές, επικίνδυνοι όγκοι πάγου συχνά παρατηρούνται στην μαρκίζα της στέγης, οι οποίοι προκαλούνται από διεισδύσεις στην οροφή.

Αεριζόμενη στέγη

Ο εξαερισμός επιτρέπει στο χιόνι που έχει συσσωρευτεί στην οροφή να λιώνει ομοιόμορφα, ώστε να αποτρέπεται ο σχηματισμός όγκου πάγου.