Αεριζόμενη Στέγη

Η Tegola Canadese επιτρέπει την εύκολη κατασκευή της «αεριζόμενης στεγής». Αυτή είναι μία ορθή κατασκευαστική τεχνική που εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο άνεση και αποδοτική χρήση της στέγης. Επιτρέπει την πλεονεκτική χρήση του φεγγίτη και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής στα δομικά τμήματα της στέγης και εξοικονόμηση ενέργειας. Η καρδιά του συστήματος είναι ένας θάλαμος αέρα, που βρίσκεται ανάμεσα στο μονωτικό υλικό και την στέγη. Ο θάλαμος επιτρέπει, λόγω της θερμικής διαφοράς, την κυκλοφορία του αέρα, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις θερμικές ιδιότητες της στέγης. Η «Αεριζόμενη Στέγη» μπορεί να εφαρμοστεί σε ξύλινες κατασκευές, κατασκευές απο μπετόν ακόμα και σε μεταλλικές κατασκευές. 

ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ αποδοτική θερμική μόνωση των προσόψεων. Οι αεριζόμενες προσόψεις προσθέτουν έναν υψηλό βαθμό άνεσης, διαβίωσης στα κτίρια χάρη στο διάστημα αερισμού που δημιουργείται μεταξύ του τοίχου και της επένδυσης. Οποιαδήποτε αλλαγή θερμοκρασίας μέσα στο διάστημα εξαερισμού αναγκάζει τον αέρα να κινείται προς τα πάνω, ενισχύοντας κατά συνέπεια τη θερμική μόνωση του κτιρίου.