Πέμπτη, Φεβρουάριος 21, 2019
   
Text Size

Αναζήτηση στο Tegola.gr

Συγκρινόμενα θερμικά χαρακτηριστικά

Η αεριζόμενη στέγη είναι η πιο προηγμένη κατασκευαστική τεχνική στέγης που διαθέτει θερμομόνωση. Τα εγγυημένα θερμικά αποτελέσματα από την αεριζόμενη οροφή εξηγούνται από τα αποτελέσματα των δοκιμών που έχουν διεξαχθεί σε δύο τύπους οροφής (οροφή με σκυρόδεμα και οροφή με ξύλινη δομή).

Στέγες με σκυρόδεμα
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
• θερμοκρασία στέγης: + 80 ° C
• θερμοκρασία του αέρα: + 25 ° C
• 10 ώρες έκθεσης. Οποιαδήποτε απώλεια θερμότητας πιο κάτω από αυτό δεν λαμβάνεται υπόψιν
• Το ίδιο μονωτικό υλικό, από το ίδιο πάχος, έχει χρησιμοποιηθεί σε όλες τις δοκιμές
Μη αεριζόμενη στέγη Αεριζόμενη στέγη
Θερμικά αποτελέσματα
Θερμικά αποτελέσματα
• Θερμοκρασία του σοβά μετά από 10 ώρες έκθεσης = + 34,5 ° C
• Kcal που απορροφήθηκαν: 450 ανά τ.μ. της στέγης
• Θερμοκρασία του ξύλου μετά από 10 ώρες έκθεσης = + 27,5 ° C
• Kcal που απορροφήθηκαν: 100 ανά τ.μ. της στέγηςΞύλινες στέγες
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
• θερμοκρασία στέγης: + 80 ° C
• θερμοκρασία του αέρα: + 25 ° C
• 10 ώρες έκθεσης. Οποιαδήποτε απώλεια θερμότητας πιο κάτω από αυτό δεν λαμβάνεται υπόψιν
• Το ίδιο μονωτικό υλικό, από το ίδιο πάχος, έχει χρησιμοποιηθεί σε όλες τις δοκιμές
Μη αεριζόμενη στέγη Αεριζόμενη στέγη
Θερμικά αποτελέσματα Θερμικά αποτελέσματα
• Θερμοκρασία του ξύλου μετά από 10 ώρες έκθεσης = + 42,1 ° C
• Kcal που απορροφήθηκαν: 275 ανά τ.μ. της στέγης
• Θερμοκρασία του ξύλου μετά από 10 ώρες έκθεσης = + 31,2 ° C
• Kcal που απορροφήθηκαν: 100 ανά τ.μ. της στέγης