Πέμπτη, Φεβρουάριος 21, 2019
   
Text Size

Αναζήτηση στο Tegola.gr

Διάταξη

ZENITH, ελευθερία διάταξης

Τα παράθυρα στέγης Zenith μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν σε σύνθετες διατάξεις.
Για παράδειγμα, η κάθετη, η οριζόντια ή η παράλληλη διάταξη πολλών παραθύρων ίδιου μεγέθους επιτρέπει τη δημιουργία από μία συνεχόμενη και ευρεία επιφάνεια με παράθυρα για να καλύψει τις απαιτήσεις σας.


N2
N3 U2 U3 B2/2 B3/2 B2/3