Τετάρτη, Δεκέμβριος 19, 2018
   
Text Size

????????? ??? Tegola.gr

????????? ????????? - Traditional

traditionalm TRADITIONAL
??????????? ???????

???? ?? ???????? ????????, ?? ????? ????? ???????????
??? ??? ???????????? ?????? ?? ????????? ????????
terraccota, ??????? ?? ??? ?????? ????? ????????,
???????? ??? ??????????. ???? ??? ????????? ?????
???, ????????????? ?????? ?? "??????" ??????????.

??????? ??????????????

??????????: 100 x 34 cm
?????: 11 kg/m2
?????? ?????????: 14,5 cm
????????? ??????? ??? ??????: 3,05 m2
?????? ??? ??????: 52
????????? ??????? ??? ??????: 158,6 m2
????? ?????????? ?????: ?????? ????? Tia-Juana
???????: 7

traditional_Collection


????????? > Master - Mosaik - Gothic - Liberty - Traditional - Standard

http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/565875TR0366I.jpg http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/553900TR0367RU.jpg http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/715948TR0369I.jpg http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/686395TR0372RU.jpg http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/254495TR0373RU.jpg http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/273721TR0375CZ.jpg http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/178689TR0379H.jpg http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/391275TR0384PL.jpg http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/883352TR0386PL.jpg http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/276797TR0387RO.jpg http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/343484TR0389RO.jpg http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/605288TR0391SL.jpg http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/134085TR0392SL.jpg http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/251748TR0393SL.jpg http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/930154TR0394SK.jpg http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/791177TR0395YU.jpg http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/706692TR0396YU.jpg http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/198574TR0397YU.jpg http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/138699TR0398YU.jpg http://tegola.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/948941TR0399YU.jpg